top of page
Om oss


Ramsele Försäkringsbolag är ett självständigt och
ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av försäkrings-
tagarna.Bolaget startade 1875 och har sedan dess varit
verksam på orten.Försäkringsbolaget sköts av en 
styrelse som är vald av försäkringstagarna. 

Vi tecknar försäkringar i hela Sollefteå kommun.

 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn. 

Vår klagomålsansvarige är Maria Ragnarsson:
forsakringsklagomål@gmail.com

 

Vi samarbetar med och är återförsäkrade i Länsförsäkringar Västernorrland, (org. nr. 588000-3842, säte Härnösand).
För delar av försäkringen kan därför Länsförsäkringar Västernorrland vara försäkringsgivare.

 

Vill Du bli en av oss?

 

Ring: 0623-71050

                                                 

 

Besök oss: Storgatan 13 i Ramsele (bredvid Handelsbanken). 

 

Dina personuppgifter är trygga hos oss! 


Vi på Sockenbolaget har lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige den 25 maj 2018. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps. 

 

Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av de produkter och tjänster som du har eller vill ha, exempelvis en försäkring. Med dina personuppgifter är det också möjligt för oss att förstå dina behov bättre för att kunna anpassa våra erbjudanden och råd till dig för ett tryggt försäkringsskydd.

 

 

Enligt den nya lagen har Sockenbolaget utsett ett dataskyddsombud som har ansvar för att se till att vi efterlever kraven som ställs på oss angående hantering av våra kunders personuppgifter. 

 

Om du vill veta mer om vilka uppgifter vi registrerar och hur de sedan hanteras så är du välkommen att kontakta oss på kontoret, telefon 0623-710 50 eller kontakta vårt dataskyddsombud Margareta Frölén, tfn 070-453 53 43.

 

 

GDPR
bottom of page