top of page

Vår Gårdsförsäkring är till för dig som äger en gård där ingen eller en

mycket liten lantbruksverksamhet bedrivs och för dig som bedriver

skogsbruk i egen skog, även utan att äga ekonomibyggnader.

 

Gårdsförsäkring gäller för dig som i anslutning till ditt bostads- eller fritidshus

äger ekonomibyggnader. Gårdsförsäkringen gäller för dina ekonomibyggnader och den egendom som hör till gårdens verksamhet.

 

Gårdens grundskydd:
 

Egendomsskydd
Om någon skulle hända dina gårdsbyggnader.

 

Ansvarsskydd
Om någon skulle kräva dig på skadestånd.

 

Rättsskydd
Om du behöver anlita advokat.

 

Krisskydd
Om du får en personlig kris.

 

Den egendom som Gårdsförsäkringen skyddar är:

 

Gårdsbyggnader
Ekonomibyggnader och uthus inklusive den fasta utrustning och inredning som finns i dessa byggnader. 
Byggnaderna måste anges i försäkringsbrevet för att vara försäkrade. 

 

Gårdens markanläggning
Anläggningar som inte tillhör någon byggnad, till exempel vägar, broar, brunnar, pumpar, stängsel och paddock.

 

Gårdens lösegendom
Delas in i gårdslösöre, annans gårdslösöre, ritningar, arkivalier, pengar och värdehandlingar i verksamheten. 
Gårdslösöre är de saker du har för att kunna bedriva din verksamhet på gården. Till exempel maskiner, vagnar, 
redskap, utrustning till dessa, gårdens lantbruksdjur, foder till djuren, gårdens växtodlingsprodukter och obärgad gröda.

 

OBS! I Gårdsförsäkringen måste du teckna en separat försäkring för ditt bostadshus. Se Villahem.

 

Fullständiga villkor för Gårdsförsäkringen finns att hämta på vårt kontor eller kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Tilläggsförsäkringar

SkogsBas eller  SkogsMer 

SkogsBas ersätter skada på din skog genom brand. Den mer omfattande SkogMer gäller även vid storm- och snöbrottskador.

bottom of page