top of page

Med våra tilläggsförsäkringar för skog till din lantbruks- eller Gårdsförsäkring
kan du försäkra skogen för olika omfattningar.

 

Med SkogsBas försäkrar du dig mot brand medan du med

 

SkogsMer även får ersättning för storm- och snöbrottsskador.

 

bottom of page