top of page

Villahemförsäkringen är en kombination av villaförsäkring och hemförsäkring. 
Den fungerar som en vanlig hemförsäkring men gäller också skador på själva 
huset och tomten det står på. 

 

Vår Villahemförsäkring innehåller följande delar:

 

Egendomsskydd som ersätter bland annat:

  • Inbrott

  • Bränder

  • Vattenskador

  • Storm- och blixtskador

  • Översvämningsskador

  • Skador på hushållsmaskiner och installationer

 

Ansvarsskydd
Om någon skulle kräva dig på skadestånd.

 

Rättsskydd
Om du hamnar i en rättstvist och behöver anlita advokat.

 

Överfallsskydd
Om du råkar ut för misshandel.                                                                                  

 

Reseskydd
Om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan.                     

Var och för vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Norden, för dig och de i din familj som är folkbokförda på samma adress i Sverige och bor i samma bostad som du. Den gäller också som reseskydd i hela världen i 45 dagar.

 

I villaförsäkringen ingår ett fullserviceavtal gällande skadedjursbekämpning.                                                

 

Fullständiga villkor finns att hämta på vårt kontor eller kontakta oss så skickar vi dem till dig.

Tilläggsförsäkringar

Villahemförsäkringen skyddar och ersätter allt det grundläggande i vardagen. Utöver den kan du ha ett utökat skydd som täcker olyckshändelser eller ersätter särskilda föremål.

Allrisk för angivna värdeföremål
Har du något extra värdefullt kan du teckna en Allrisk bara för dessa föremål.

Samlingar, smycken och armbandsklockor
Ersättningsbeloppet för smycken och armbandsklockor samt mynt-, sedel- eller 
frimärkssamling är begränsat i din boendeförsäkring. Är din samling värd mer kan 
du behöva komplettera med denna försäkring.

 

Hobbyverksamhet
Tilläggsförsäkringen finns för dig som har en hobby – exempelvis hemslöjd, 
trädgårdsodling, jakt eller fiske – och är ett komplement till din hem- eller 
villahemförsäkring.

 

Fullständiga villkor finns att hämta på vårt kontor eller kontakta oss så skickar vi dem till dig.

bottom of page