top of page

Vår lantbruksförsäkring är en paketlösning för ditt lantbruksföretag och ger

ett grundskydd som täcker en stor del av försäkringsbehovet.

 

I grundskyddet ingår:

Egendomsskydd
Ersätter bland annat byggnader, markanläggningar, inventarier, djur,
maskiner, produkter och ritningar.

 

Driftsavbrottsskydd
Ersätter dig för inkomstförluster som uppkommer genom en egendomsskada.

 

Ansvarsskydd
Skyddar dig i din verksamhet om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående.

 

Rättsskydd
Ersätter advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål.

 

Krisskydd
Ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer.

 

Husbocksförsäkring
Ersättning kostnader för sanering och reparation av försäkrad byggnad efter angrepp av husbock.

 

Fullständiga villkor om försäkringen finns att hämta på vårt kontor eller kontakta oss så skickar vi dem till dig.
 

Lantbrukets Brandskyddskommitté är ett samarbetsorgan mellan bland annat lantbruket, myndigheter och försäkringsbolagen med syfte att minska risken för brandskador och dess konsekvenser för dig och din lantbruksrörelse. Genom att följa LBK:s rekommendationer uppfyller du gällande lagar, förordningar och försäkringsvillkor.

 

Mer information får du via www.lantbruketsbrandskydd.nu 

Tilläggsförsäkringar

Utöver grundskyddet kan du behöva komplettera med några av följande tilläggsförsäkringar:

SkogsBas eller  SkogsMer 

bottom of page